Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Камерен състав - пиано

     Чрез средствата на музикалното изкуство на клавирния жанр и занимания с инструмента пиано, децата и учениците се възпитават като хармонични личности с висок естетически критерий и любов към музиката.

     Предоставяне на възможност за индивидуална работа с децата и учениците, както и изявяване и развитие на заложбите и талантите.