Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Клуб Изобразително изкуство

Изобразителното изкуство формира художествени и общочовешки ценности, способства за разширяване на естетическите, творческите и емоционалните изяви на учениците. Основната цел на клуба е да се увеличат възможностите за развитие на талантливите деца и ученици, както и насърчаване на творческите и градивните им способности.