Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово