Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Материална база

Двуетажна масивна сграда с дворно пространство. І етаж - кабинети по английски език, изобразително изкуство, помещение за театрални реквизити, складово помещение и фоайе. ІІ етаж - кабинети по пиано, музика, краезнание, БЕЛ и мултимедийна зала, кабинет директор, фоайе, санитарно помещение. Снимков материал - в раздел Галерия.