Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Клуб Краезнание

     Познаването на културно-историческото минало на родното място е важно за възпитанието на децата и учениците в нравствените идеали на обществото и за формирането на научен мироглед. за да обичат родината си и да се гордеят с нея, те трябва да я опознаят, да надникнат в миналото й с бележитите личности и събития.

     Като наблюдават и изучават местния език, история и бит, като участват в празниците и пресъздават местните обичаи, децата и учениците придобиват знания, които са основа на родолюбието и съхраняването на духовните и културните ценности.

     Дейностите на клуба се осъществяват в тясно сътрудничество с Исторически музей гр. Белово.