Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Екип

 

Директор ЦПЛР-ДК гр. Белово - Любомира Танева

 

Педагогически специалисти област "Науки и технологии"

Хуманитарно-обществен профил

Любомира Танева - учител по БЕЛ, Информационни технологии

Педагогически специалисти област "Изкуства"

Галина Петрова - учител по музика

Недялка Ризова - учител по изобразително изкуство