Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Школа по английски език

Школата по английски език е нова педагогическа форма за Детския комплекс, насочена към децата от предучилищните групи. Известно е, че в предучилищна възраст е от полза изучаването на чужд език, тъй като добре се развива дългосрочната памет при малките деца. Чрез игри, картинки, песни, римушки и забавления децата усвояват бързо и неусетно, научават нови думи, изрази и песни, придобиват начални умения за учене на чужд език.