Център за подкрепа за личностно развитие
Детски комплекс Белово

Школа по БЕЛ

Школата по БЕЛ е нова педагогическа форма  за ЦПЛР-ДК гр. Белово и е насочена към учениците от 6 и 7 клас.

Целта на школата по БЕЛ е да повишава езиковите и литературните компетентности на учениците, да насърчава личното им творчество, участието им в национални и регионални конкурси, състезания и олимпиади по БЕЛ. 

Програмата на обучение включва:

- езикова култура (правопис, правоговор, граматика, пунктуация);

- тестове за външно оценяване;

- редактиране на текстове;

- създаване на трансформиращ преразказ с дидактическа задача.